Menu Close

韓國直送 CORINGCO 化妝掃清潔液 200ml

分類:
分享到

【韓國直送 CORINGCO 化妝掃清潔液 200ml】

化妝日日化,但化妝掃幾時先洗一次呢⁉️化妝掃看似乾淨,但其實內藏好多細菌同化妝品殘留物,令到皮膚越黎越差,起晒暗粒🤭其實化妝掃最少要一星期洗一次💦

💁🏻‍♀️Coringo呢個化妝掃清潔液有深層清潔效果,只要將化妝掃浸係清潔液大概5分鐘,然後係手心打圈,再用溫水洗返就乾淨晒‼️

✅深層清潔效果
✅防止霉菌,細菌滋生,安心化妝
✅溫和潔淨和柔順天然化妝用具
✅無刺激成份,溫和潔淨柔順,有效清走化妝品殘留物

規格:200ml
有效期:2022年7月24日